MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.dental-market.pl prowadzony jest przez firmę Dental Market Tomasz Klose, NIP 642 310 44 60, mieszczący się w Rybniku, na ulicy Cmentarnej 19.

Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.dental-market.pl lub telefonicznie.
  Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, z informacją o złożeniu zamówienia.

 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie gdy do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko gdy towar jest dostępny w naszym sklepie stacjonarnym. W przypadku aktualnego braku części towarów objętych zamówieniem Klient będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa realizacja,, anulowanie całości zamówienia).

   

 5. W ramach sprzedaży promocyjnej sklep posiada ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 6. Dla każdego zamówienia wystawiana jest fakturę VAT.

   

 7. Wszystkie ceny widniejące na stronie www.dental-market.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
  Dostawa towaru jest realizowana w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

   

 8. Przez termin otrzymania przesyłki rozumie się czas realizacji plus przewidywany czas dostawy. Przesyłki kurierskie dostarcza firma DHL lub DPD.

 9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  1. przy odbiorze: należność pobiera kurier;

  2. przy odbiorze osobistym w siedzibie: należność wpłacana bezpośrednio do kasy sklepu w formie gotówki

  3. przelewem bankowym na konto sklepu.

   

 10. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został jakkolwiek zniszczony.

  Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Zwracając towar klient jest zobligowany do pokrycia kosztów przesyłki. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

   

 11. Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta

   

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Dental Market Tomasz Klose.

   

 13. Reklamacje

  1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać telefonicznie lub na adres email dental-market@wp.pl. Klient powinien podać swoje dane, adres do korespondencji i rodzaj wystąpienia problemów.

    

  2. Klient może skorzystać według swego wyboru z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta produktu) lub we wskazanych serwisach.

    

  3. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym klient może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

    

  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką kurierską na adres Dental Market Tomasz Klose, ul. Cmentarna 19, 44-200 Rybnik.

    

  5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku zasadnej reklamacji, towar uszkodzony zostanie - zgodnie z żądaniem klienta - naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, sklep obniży cenę towaru lub przyjmie odstąpienie klienta od umowy sprzedaży.

    

  6. Jeśli naprawa lub wymiana towaru na inny wolny od wad będzie niemożliwa (z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru, a koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, firma zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

    

 14. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

   

   

 15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  Dane osoboowe

  1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Dental Market Tomasz Klose oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez firmę Dental Market. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez firmę w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w firmie Dental Market Tomasz Klose.

  4. Klienci sklepu internetowego mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

   

 16. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. , poz.271 z późn. zm.)


 18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 25.08.2017r.


 19. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.dental-market.pl Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.